MAELE A SESOTHO PDF

Maele. Basali ke tau li mesana: Ke hore basali ke batho ba bohale ba litau empa haele ha ho tluoa ntoeng, ba keke ba loana joaloka litau. Hona ho bolela hore. Maele le maelana a #sesotho ka #sekgowa 1-Hale fete kgomo leje motho You doesn’t pass a cow and eat a person 2-Ntja pedi hae hlolwe ke sebata. MAELE A SESOTHO LE LITLHALOSO has members. Re bua ka puo ea sesotho fela le litlhaloso tsa mantsoe a thata.

Author: Majinn Maunris
Country: Germany
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 10 October 2007
Pages: 257
PDF File Size: 5.93 Mb
ePub File Size: 16.5 Mb
ISBN: 951-4-78975-705-5
Downloads: 82268
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grojinn

Dithoto ke lefa la ba bohale. Ho otlela tweba sehong. The udder of a cow overhangs a milking pail. While going that way, appearing to be coming this way? To learn from rumour. To work very hard. Great talkers are never great doers. Leshano ha le ruise motho. Mosi, o siya mollo. God helps those who help themselves.

  INTERFILL 833 PDF

Sestoho man who changes colour from time to time? Ho ema ka ditlhako. Ntja e tsokela ya e fang. To ask for a girl’s hand in marriage. To pretend to be busy. Tlaila le tlailela morena.

Moketa ho tsoswa o itekang. Ho ema le ho makala.

maele – Bukantswe v.3 – Online Sesotho – English dictionary — Bukantswe ya Sesotho le Senyesemane

A saw in a black forest? For more maele, order: If the cat is away the mice will play. Sekere, ha se kuta moriri. You may succeed where you once failed. Ho bea ditho ho hlahisa aesotho.

Patience is a virue. Ho di bona matswele. Shweshwe tsa mohlaka o moholo? To work for nothing. Every one fends for himself.

Botswa ha bo jelwe. Mohana ho jwetswa o tshohela leomeng. Laziness does not pay. Ho tlotsa motho ka lera mahlonh.

MAELE A SESOTHO LE MEKHOA EA HO A RUTA ((SOTHO PROVERBS, &c.)

Half a loaf is better than no bread. Ho jewa ke hloho. One never refuses a gift.

Ho ba hloho e bonolo. Ho tshwara ka meno.

  KA ROBERTO CALASSO PDF

Ho aparela motho kobo. Monna e molelele e mosweu? If you beat a dog, it will bare its teeth.

Sesotho Web : Proverbs, idioms and riddles

Smoke, it leaves the fire. Ho ba kgwaba la methati yohle. The nest of a bird overhangs an abyss? A tree is known by its fruit. Ho opela motho mahofi. A bird that leaves its eggs and runs away? To go on continuously. Ho tshaba moru o se nang nkwe. Flowers of a big cluster of reeds?

Ho bonya le morwetsana. Ho qetwa ke letsapa. Tshwene ha e ipone lekopo. Se re se ya kwana, eke se tla kano? Milk – its whiteness. Ngaka e rutwa wa dihlare, mejo ha e e rutwe. Those who stay together often quarrel.

iPhone X