DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Kigale Dushicage
Country: Sudan
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 13 September 2015
Pages: 315
PDF File Size: 2.76 Mb
ePub File Size: 17.54 Mb
ISBN: 153-7-34772-453-5
Downloads: 79374
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagarr

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen – Historisch Nieuwsblad

Treubs laatste biografie is alweer bijna veertig jaar oud. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een nieuwe dimensie: De godsvrede tussen confessionelen en sociaaldemocraten zorgde voor de politieke stabiliteit die nodig was om Nederland economisch te herstellen.

Maar halverwege de jaren vijftig groeide de onvrede: Eventuele mee- of tegenvallers zouden pas worden verdeeld wanneer die zich voordeden. Toen in het voorjaar van de vakbeweging protesteerde tegen een geplande huurverhoging en afschaffing van de consumentensubsidies op melk, kreeg zij de steun van de fractie.

En dat persoonlijke vetes vaak net zo’n grote rol speelden als vermeende politieke doctrines.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

Het waren daarentegen gouden tijden voor het CDA en zijn nieuwe leider Ruud Lubbers, die in de VVD de ideale partner vond voor zijn no-nonsensepolitiek.

In won uy PvdA met overmacht de verkiezingen.

  KAZUYO SEJIMA EL CROQUIS PDF

Het aantal arbeidsongeschikten rees de pan uit en drukte zwaar op de rijksbegroting. De sociaaldemocraten zouden hun partners voortaan uitsluitend aan de linkerzijde van het politieke spectrum zoeken.

Zo kregen alle huishoudens per 1 januari honderd gulden belastinggeld terug: Op 11 december kwam met donderend geraas een einde aan een van de vruchtbaarste coalities uit de Nederlandse politiek: Toen een regeerakkoord eindelijk binnen handbereik leek, eiste het CDA extra bezuinigingen. De lidstaten verplichtten yul tot maatregelen wanneer hun begrotingstekorten zouden uitstijgen boven de 3 procent van het nationaal product.

Voortdurend drong de minister erop aan de militaire uitgaven in de hand te houden. Maar terwijl de christendemocraten hierna acht jaar in de oppositie hun wonden moesten likken, ging voor de PvdA, dankzij winst voor D66 en de VVD, een oude wens in vervulling: Na de val van het eerste kabinet-Colijn in onderzocht de vrijzinnig-democraat Hendrik Marchant als formateur de mogelijkheid van een regering met de SDAP en de Rooms-Katholieke Staatspartij.

Zijn amendement werd aangenomen, en de rooms-rode epoche was ten einde. Samen met de nieuwe progressieve partijen D’66 en PPR moest een hecht links blok worden gesmeed, dat de confessionelen zou verpletteren.

Het Stabiliteitspact hield de inflatie binnen de perken en maakte de weg vrij voor de euro.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen

Wekenlang werd er moeizaam onderhandeld. Het resulteerde in een verlies van negen zetels.

Lubbers was echter niet van plan zijn laatste termijn als premier voortijdig af te breken. Dat belooft weinig goeds voor een eventuele nieuwe centrumlinkse coalitie, die na de verkiezingen van aanstaande november tot stand zou moeten komen. Het oordeel van economen lezimg fiscalisten over Zalms erfenis is te lezen in Per saldo.

  EXPLOSION CAMBRICA PDF

Bij de onderhandelingen met de republikeinse regering in weigerde Lieftinck schadevergoeding te betalen, onder verwijzing naar de deplorabele toestand van de nationale staatskas. Zo keerde de polarisatiestrategie zich als een boemerang tegen de PvdA. Minder volledig, maar ook betrouwbaar is het Biografisch Woordenboek van Nederland.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën

Na de verkiezingen moest Balkenende op zoek naar een nieuwe coalitiepartner. Bos op zijn beurt heeft herhaaldelijk verklaard een voorbeeld te willen nemen aan Den Uyl. De PvdA sloeg al even krijgshaftige bps uit. De vriendelijke brombeer bso Heerenveen had veel fans, ook toen hij later de eerste president van de Europese Centrale Bank werd. Er leek voor de PvdA weinig te winnen bij het voortzetten van de rooms-rode coalitie.

Het kabinet wilde de uitgaven verhogen, maar de Kamer had er geen vertrouwen in dat zij voldoende waren gedekt. Doorbraak Niet lang nadat Nolens zijn beroemde uitspraak had gedaan, begonnen de sociaaldemocraten zich te ontdoen van hun scherpste ideologische kantjes.

iPhone X