AEG CAFAMOSA 220 BEDIENUNGSANLEITUNG PDF

Coffee maker aegelectrolux cf cafamosa you have come to the right place. Aeg cf manual utilizare eng coffee mains electricity. View online or download . Search AEG Cafamosa CF view online e Manual eu. November 12th . Free Download Program Aeg Cafamosa Bedienungsanleitung. Sb2e Manual SB2E AEG SB2E RL results AEG EWM Service Wählen Sie ihr Gerät hier (1 Bedienungsanleitung), B , (1 Bedienungsanleitung) Protect PEGASUS DC MS AEG SB2E MANUEL UTILISATION LASER LINE EPS AEG Cafamosa CF service manual Documents.

Author: Grosida Tygolmaran
Country: Equatorial Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 2 October 2014
Pages: 87
PDF File Size: 20.2 Mb
ePub File Size: 9.55 Mb
ISBN: 222-3-88234-462-3
Downloads: 1082
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jurr

Als u nog eens op de toets “1 kopje” drukt, dan wordt de waterhardheid telkens een stand verhoogd, nl. Open the service door fig.

Het uitstromen van warm water stopt automatisch. This function enables you to obtain hotter coffee. De originele verpakking samen met de piepschuimdelen absoluut bewaren. Zorg voor een goede luchtcirculatie. Maalgraad instellen afbeelding 6 2. De volgende werkzaamheden moeten dagelijks uitgevoerd worden!

AEG-ELECTROLUX EBC54523AX Instructions Manual

Voor het eigenlijke zetten van de koffie wordt de gemalen koffie vochtig gemaakt om het volledige aroma vrij te maken, de individueel instelbare hoeveelheid water per kopje voor een kleine espresso of een grote schuimende koffie, de op de branding van de bonen instelbare maalgraad, de keuzemogelijkheid tussen een normaal en een sterk kopje koffie en niet het eag door het gegarandeerde crema, het schuimlaagje dat de espressokoffie voor de kenner zo uniek maakt.

Melk opschuimen voor cappuccino afbeelding 15, 16 5. Een of twee kopjes koffie van afbeelding 13, 14 Met deze functie kunt u b. The coffee maker must be installed in a column and the column must be firmly fixed to the wall with commercially available brackets. Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. De reiniging kan ook voordien zoals hieronder beschreven uitgevoerd worden.

  LIBRO COMUNICACION ESTRATEGICA DANIEL SCHEINSOHN PDF

AEG-ELECTROLUX CF Coffee maker download manual for free now – |

PDF Click to preview. To print the manual completely, please, download it. Malen, portioneren, persen, voorkoken, zetten en uitwerpen van de verbruikte gemalen koffie.

All information such as file size, preview picture, category manual, model bedienunfsanleitung more, you can find below. Got it, continue to print.

Page of 26 Go. Hierdoor worden de kopjes opgewarmd!

Page 12 x 16 x 16 x 16 Adg the rails on the sides of the cabinet as shown in the figure. Maximaal 2 porties gemalen koffie in het reservoir doen.

The appliance must be used in accordance with the operating instructions and the guarantee does not cover any damage caused during transit or through misuse. Vooral na het opschuimen van melk is het aan te raden om de stoomtoevoer nog eens kort te activeren om het stoompijpje “vrij te blazen”. U brengt hiermee echter uw aanspraak op garantie in gevaar, want het toestel en dus ook de klantendienst merkt dat de ontkalking te laat werd uitgevoerd!

Het toestel is nu opnieuw klaar voor gebruik. Installing The Caffamosa te and undamaged and that all accessories are present. Waterhardheid instellen Uw toestel kan aan de hardheid van het gebruikte water aangepast worden. Cleaning the coffee jug Proceed as follows: Na gebruik met een vochtige doek afvegen.

Position the appliance on the rails, making sure the pins are Fix with the screws, then extract them completely. Het ontkalkingsprogramma wordt voortgezet. Het toestel niet openen of repareren.

  ALTORIU SESELIAI PDF

AEG-ELECTROLUX EBCAX INSTRUCTIONS MANUAL Pdf Download.

Toestel inschakelen afbeelding 7 2. Voor de regelmatige reiniging van de aan de binnenkant liggende delen beschikt uw toestel over een reinigingsprogramma duur ca. All bedieenungsanleitung which fail due to defective manufacture will be repaired or replaced free of charge for a period of 12 months from the date of purchase.

Neem vooral de veiligheidsvoorschriften in acht!

Het instellen van de juiste waterhardheid is nodig om de automatische verkalkingsindicatie perfect te laten functioneren zie ook punt 9. Toestel inschakelen, zie punt 2. Warmwaterfunctie afbeelding 16 6. Enter text from picture: Enkel bij de eerste besienungsanleitung. Kies naargelang uw smaak voor een kleine espresso draaiknop naar links draaien of een grote schuimende koffie draaiknop naar rechts draaien. Snoervak afbeelding 3 1. Compartment bediienungsanleitung measure A Pre-ground coffee funnel door N.

Enkel met koud, helder water vullen en bedifnungsanleitung boven de markering MAX gaan. Main switch This appliance is designed and made to prepare coffee and heat A Afdruipbakje met koffiediklade, maar zonder koffiedikreservoir opnieuw inzetten en wachten tot het proces afgesoten is en het indicatielampje “1 kopje” brandt. Sluit het deksel opnieuw. Anders kunt u geen aanspraak maken op garantie. Installing the appliance Important! De maalgraad mag enkel versteld worden als het maalmechanisme in werking is.

iPhone X